"The art of moving since 1998"

Försäkringar

Vi på Flyttsupporten är väldigt måna om våra kunder. Därför har vi ansvarsförsäkring tecknad hos Solid AB. Försäkringen täcker eventuella skador som kan uppkomma vid flytt. Vi har även tecknat en transportörsansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar som täcker bohag under flytt. Stäm gärna av med oss innan du flyttar om du har föremål som är extra dyra som t.ex konst eller antikviteter. Då kan vi komma att behöva extraförsäkra just din flytt.

© Removals 2015 - All rights reserved.